ลวดหนาม

จำหน่ายลวดหนาม #14 คุณภาพ มาตรฐาน พร้อมจัดส่ง ทั่วประเทศ สอบถามสั่งซื้อ กรุณาแอดไลน์

ไลน์ไอดี @HORHOME

โทร. 081-467-4663

ลวดหนาม #14 ขดใหญ่ (ตัวอย่างที่ 1)

น้ำหนัก 9.7 กิโลกรัม ยาวเต็ม 90 เมตร

ไลน์สอบถาม

ลวดหนาม #14 ขดใหญ่ (ตัวอย่างที่ 2)

น้ำหนัก 9.7 กิโลกรัม ยาวเต็ม 90 เมตร

ไลน์สอบถาม

ลวดหนาม #14 ขดใหญ่ (ตัวอย่างที่ 3)

น้ำหนัก 9.7 กิโลกรัม ยาวเต็ม 90 เมตร

ไลน์สอบถาม

ลวดหนาม #14 ขดใหญ่ (ตัวอย่างที่ 4)

น้ำหนัก 9.7 กิโลกรัม ยาวเต็ม 90 เมตร

ไลน์สอบถาม

เสารั้ว ฮ.โฮม 3"x3"x2.00 เมตร (ตัวอย่างที่ 1)

เสารั้วอัดแรง 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร ฝังดิน 50 ซม.เหลือสูงจากดิน 1.50 เมตร

ไลน์สอบถาม

เสารั้ว ฮ.โฮม 3"x3"x2.00 เมตร (ตัวอย่างที่ 2)

เสารั้วอัดแรง 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร ฝังดิน 50 ซม.เหลือสูงจากดิน 1.50 เมตร

ไลน์สอบถาม

เสารั้ว ฮ.โฮม 3"x3"x2.00 เมตร (ตัวอย่างที่ 3)

เสารั้วอัดแรง 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร ฝังดิน 50 ซม.เหลือสูงจากดิน 1.50 เมตร

ไลน์สอบถาม